სიახლეების არქივი

08, Aug 2018

ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი კურსი დაადგინა

1 აშშ დო­ლა­რის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 2.4647 ლარი გახ­და. ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, დღე­ვან­დე­ლი ვაჭ­რო­ბის შე­დე­გად აშშ დო­ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბამ 2.4647 ლარი შე­ად­გი­ნა.

01, Aug 2018

ეროვნული ბანკი - ნახევარ მილიონამდე მსესხებელს საერთოდ არ უფიქსირდება დასაქმებით ან სხვა ფორმ

ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის შე­ფა­სე­ბით, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში, სეს­ხე­ბი გა­ი­ცე­მა ისე, რომ არ ხდე­ბა მსეს­ხებ­ლის გა­დახ­დი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის შეს­წავ­ლა. ამის შე­სა­ხებ სებ-ის ან­გა­რიშ­შია ნათ­ქვა­მი, რო­მელ­საც ამ წუ­თებ­ში ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის პრე­ზი­დენ­ტი პარ­ლა­მენ­ტში დე­პუ­ტა­ტებს აც­ნობს.

25, Jul 2018

საკომისიო და სხვა ხარჯები ხელშეკრულებაში გაიწერება - რა იცვლება სესხის აღებისას

სეს­ხის წლი­უ­რი ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ოდე­ნო­ბა, რო­მე­ლიც დღეს 100%-ს შე­ად­გენს, 50%-მდე მცირ­დე­ბა. ეს არის ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრის მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძის ერთ-ერთი სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვა. რო­გორც ბახ­ტა­ძე აღ­ნიშ­ნავს, ყვე­ლა ინ­სტი­ტუ­ტი, ვინც ფი­ნან­სუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბით იქ­ნე­ბა და­კა­ვე­ბუ­ლი, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა გა­უჩ­ნდე­ბა კონ­ტრაქ­ტში ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი ყვე­ლა ხარ­ჯით და­ა­ფიქ­სი­როს.

11, Jul 2018

უცხო ქვეყნის რამდენი მოქალაქე მუშაობდა საქართველოში იანვარ-ივნისში - სტატისტიკური მონაცემები

მიმ­დი­ნა­რე წლის იან­ვარ-ივ­ნის­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში უცხო ქვეყ­ნის 16 967 მო­ქა­ლა­ქე მუ­შა­ობ­და, - ამის შე­სა­ხებ შე­მო­სავ­ლე­ბის სამ­სა­ხუ­რის მიერ „ბიზ­ნესპრეს­ნი­უ­სის­თვის“ მი­წო­დე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი.

13, Jun 2018

სად არის ბიტკოინების ყველაზე დიდი "საბადო"

მსოფ­ლი­ო­ში არ­სე­ბუ­ლი ბიტ­კო­ი­ნე­ბის და­ახ­ლო­ე­ბით 7% კომ­პა­ნია „ჰა­პოს“ სერ­ვე­რებ­ში ინა­ხე­ბა, რო­მე­ლიც შვე­ი­ცა­რი­ის მთებ­ში, ყო­ფილ სამ­ხედ­რო ბუნ­კერ­შია გან­თავ­სე­ბუ­ლი. ამ მო­ცუ­ლო­ბის კრიპ­ტო­ვა­ლუ­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ფა­სე­ბუ­ლია და­ახ­ლო­ე­ბით 10 მი­ლი­არდ დო­ლა­რად, - წერს გა­მო­ცე­მა Bloomberg-ის წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით.

30, May 2018

Euronews-ზე საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ სარეკლამო კამპანია მიმდინარეობს

Euronews-ზე სა­ქარ­თვე­ლოს ტუ­რის­ტუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის შე­სა­ხებ სა­რეკ­ლა­მო კამ­პა­ნია მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტროს ტუ­რიზ­მის ეროვ­ნუ­ლი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის მიერ დაკ­ვე­თით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი 30 წა­მი­ა­ნი ვი­დე­ორ­გო­ლი Euronews-ის ეთე­რით კვი­რა­ში 28 ჯერ იტ­რი­ა­ლებს.

07, May 2018

რამდენია საქართველოში ვენახში დაქირავებული მუშახელის საშუალო დღიური ანაზღაურება?

ვა­ზის მოვ­ლა საკ­მა­ოდ შრო­მა­ტე­ვა­დია და ფი­ნან­სურ მდგრა­დო­ბა­საც მო­ი­თხოვს. მისი დარ­გვი­სას მი­წის და­მუ­შა­ვე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 60-70 სმ-ის სიღ­რმე­ზე ხდე­ბა, ხოლო შემ­დეგ, ყო­ველ­წლი­უ­რად გა­ზა­ფხულ­ზე ვა­ზის გას­ხვლა და მწკრი­ვებს შო­რის მი­წის და­მუ­შა­ვე­ბა ხე­ლით ან მე­ქა­ნი­ზა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ინკუბაცია: რა არის ეს?

ბიზნეს ინკუბაცია არის ხელშემწყობი პროცესი, რომელიც მიზნობრივი რესურსებისა და მომსახურების მიწოდების გზით მაქსიმალურად აჩქარებს მეწარმეთა საქმიანობის განვითარებას.

სრულად...

ინკუბაცია - შემოგვიერთდით!

ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი ახალდამწყებ და განვითარებად ბიზნესს სთავაზობს შემდეგი სახის რესურსებსა და მომსახურება: 15-20 კვადრატული მეტრი თანამედროვე საოფისე ფართი, აღჭურვილი საოფისე ინვენტარით. კონსულტანტების მომსახურება, თანადაფინანსების პრინციპით სხვადასხვა სფეროებში.

სრულად...

საბაჟო დეკლარაცია და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი განმარტებები