საკომისიო და სხვა ხარჯები ხელშეკრულებაში გაიწერება - რა იცვლება სესხის აღებისას

სეს­ხის წლი­უ­რი ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ოდე­ნო­ბა, რო­მე­ლიც დღეს 100%-ს შე­ად­გენს, 50%-მდე მცირ­დე­ბა. ეს არის ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრის მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძის ერთ-ერთი სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვა. რო­გორც ბახ­ტა­ძე აღ­ნიშ­ნავს, ყვე­ლა ინ­სტი­ტუ­ტი, ვინც ფი­ნან­სუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბით იქ­ნე­ბა და­კა­ვე­ბუ­ლი, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა გა­უჩ­ნდე­ბა კონ­ტრაქ­ტში ეფექ­ტუ­რი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი ყვე­ლა ხარ­ჯით და­ა­ფიქ­სი­როს.

bpn.ge